TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Khoa học cơ bản năm 2015
18/04/2018

Mô tả: bao gồm Tài liệu tham khảo Khoa Khoa học cơ bản năm 2015
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 27 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ học kết cấu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ học lý thuyết. Tập 1. Phần tĩnh học, động học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ học lý thuyết. Tập 2. Phần Động lực học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ điện tử – Hệ thống trong chế tạo máy
mở phần này của thư viện và xem nội dung Dao động kỹ thuật
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Các phương pháp Tối ưu Lý thuyết và Thuật toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Cơ học lý thuyết
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình MS Excel cho toán đại học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Toán cao cấp A1
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Toán Cao cấp A3
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Toán rời rạc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Xác suất và Thống kê
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hỏi & đáp về năng lượng nguyên tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hướng dẫn môn học Vật lý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt – Điện)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điện từ học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đại số tuyến tính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật chiếu sáng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào Vật lý học lượng tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nhiệt động học & Động học ứng dụng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích hóa lý Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thuộc tính cơ học của vật rắn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Toán ứng dụng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Toán rời rạc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật lý đại cương
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật lý đại cương A1 – Tập 2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật lý đại cương A2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến