TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Khoa học cơ bản năm 2017 (tiếng Anh)
20/04/2018

Mô tả: bao gồm Tài liệu tham khảo Khoa Khoa học cơ bản năm 2017
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 40 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Analytical Mechanics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Battery Reference Book
mở phần này của thư viện và xem nội dung A Book of Abstract Algebra
mở phần này của thư viện và xem nội dung Challenges in Geometry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Charles Babbage and the Engines of Perfection
mở phần này của thư viện và xem nội dung Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Concise Encyclopedia of Robotics
mở phần này của thư viện và xem nội dung CONSCIOUSNESS: A Mathematical Treatment of the Global Neuronal Workspace Model
mở phần này của thư viện và xem nội dung Elementary Theory of Numbers
mở phần này của thư viện và xem nội dung Everyday Math DeMYSTiFieD
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fictionalism in Metaphysics
mở phần này của thư viện và xem nội dung From Cosmosto Chaos The Science of Unpredictability
mở phần này của thư viện và xem nội dung Go Figure
mở phần này của thư viện và xem nội dung Great Physicists
mở phần này của thư viện và xem nội dung Guide to Essential Math
mở phần này của thư viện và xem nội dung High Temperature Solid Oxide Fuel Cells
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Algebra
mở phần này của thư viện và xem nội dung Learning Mathematics From Hierarchies to Networks
mở phần này của thư viện và xem nội dung Logic with trees
mở phần này của thư viện và xem nội dung Marh word problems DeMYSTiFieD
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Mathematica GuideBook for Numerics
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Mathematica GuideBook for Symbolics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mathematics as a Science of Patterns
mở phần này của thư viện và xem nội dung A Modern Introduction to QuantumField Theory
mở phần này của thư viện và xem nội dung Non – Newtonian Flow in the Process Industries
mở phần này của thư viện và xem nội dung Numerical Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Oxford Handbook of The History of Mathematics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Oxford Logic Guides
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Particle Odyssey
mở phần này của thư viện và xem nội dung Physical Relativity
mở phần này của thư viện và xem nội dung Physics and the Art of Dance: Understanding Movement
mở phần này của thư viện và xem nội dung Plant Engineer’s Handbook
mở phần này của thư viện và xem nội dung Polymer Physics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Practical Ship Hydrodynamics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Principles and applications of asymmetric synthesis
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Reign of Relativity: Philosophy in Physics 1915–1925
mở phần này của thư viện và xem nội dung A Smoother Pebble
mở phần này của thư viện và xem nội dung Topology: A Geometric Approach
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tracking Reason
mở phần này của thư viện và xem nội dung Worked Problems in Applied Mathematics
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến