TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Hóa học năm 2017 (tiếng Anh)
23/04/2018

Mô tả: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Hóa học năm 2017 (tiếng Anh)
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 37 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Antiviral Agents, Vaccines, and Immunotherapies
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards Sixth Edition – Volume 2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Carbon Materials for Advanced Technologies
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemical Process Equipment
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemical Process Safety
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemical Reactor Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung The chemistry of phenols. Part 1
mở phần này của thư viện và xem nội dung Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids
mở phần này của thư viện và xem nội dung Computational Flow Modeling For Chemical Reactor Engineering
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cycloaddition Reactions in Organic Synthesis
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Destruction of Sodom, Gomorrah, and Jerico
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Diels – Alder Reaction
mở phần này của thư viện và xem nội dung Essentials of Human Nutrition
mở phần này của thư viện và xem nội dung Extractive Metallurgy of Copper
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fire and Explosion Hazards Handbook Of Industiral Chemicals
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fluid Flow Measurement: A practical Guide to Accurate Flow Measurement
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fluid Mechanics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Foseco Ferrous Foundryman’s Handbook
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fuel Cell Projects for the Evil Genius
mở phần này của thư viện và xem nội dung Gas Turbine Engineering Handbook
mở phần này của thư viện và xem nội dung Guidelines For Safe Warehousing Of Chemicals
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Hazardous Chemical Properties
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook Of Hydrothermal Technology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hydroblasting and Coating of Steel Structures
mở phần này của thư viện và xem nội dung An Introduction to Chemical Engineering Analysis Using Mathematica
mở phần này của thư viện và xem nội dung Ionic Liquids in Synthesis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modeling of Chemical Kinetics and Reactor Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Nitro Group in Organic Synthesis
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Phanerozoic CarbonCycle: CO2 and O2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Plastics Engineered Product Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung Probabilistic Safety Assessment in the Chemical and Nuclear Industries
mở phần này của thư viện và xem nội dung Reservoir Formation Damage
mở phần này của thư viện và xem nội dung Solvent Effects and Chemical Reactivity
mở phần này của thư viện và xem nội dung Surface Prod uction Operations
mở phần này của thư viện và xem nội dung Synthetic Nitrogen Products: A practical Guide to the Products and Processes
mở phần này của thư viện và xem nội dung 3D Fibre Reinforced Polymer Composites
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến