TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Điện tử năm 2015
12/04/2018

Mô tả: bao gồm Tài liệu tham khảo Khoa Công nghệ Điện tử năm 2015
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 20 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Dụng cụ bán dẫn và vi mạch
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình điện tử công suất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình điện tử : Hướng dẫn sử dụng Orcad 9.0 trong vẽ mô phỏng thiết kế mạch in – mạch điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Điều khiển số
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình linh kiện điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Thông tin di động
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điện tử ứng dụng trong công nghiệp. Tập 1
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điện tử tương tự
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật điện tử số
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật mạch điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật số
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật truyền số liệu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật xung
mở phần này của thư viện và xem nội dung Linh kiện điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thông tin số
mở phần này của thư viện và xem nội dung Trường điện từ truyền sóng và anten
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến