TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Hóa Phân tích dành cho hệ Cao học – Khoa Công nghệ Hóa học
12/04/2018

Mô tả: Tài liệu tham khảo Hóa Phân tích – hệ Cao học – Khoa Công nghệ Hóa học năm 2016
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh. Số lượng:  60 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Acid-Base Titrations in Nonaqueous Solvents
mở phần này của thư viện và xem nội dung Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas
mở phần này của thư viện và xem nội dung Analytical Electrochemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Analytical Techniques in Biochemistry and Molecular Biology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Basic Gas Chromatography
mở phần này của thư viện và xem nội dung Biochemistry Laboratory
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chemistryin Non Aqueoussolvents
mở phần này của thư viện và xem nội dung Complying_With ISO 17025
mở phần này của thư viện và xem nội dung Concepts, Instrumentation and Techniquesin Inductively Coupled Plasma OpticalEmission Spectrometry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở hóa phóng xạ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Electroanalytical Methods: Guide to Experiments and Applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Essentials of Biochemisry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Experimental Biochemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Extraction Methods for Environmental Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Extraction Techniques in Analytical Sciences
mở phần này của thư viện và xem nội dung A First Course in Design and Analysis of Experiments
mở phần này của thư viện và xem nội dung Glossary of Analytical Terms
mở phần này của thư viện và xem nội dung Green Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants
mở phần này của thư viện và xem nội dung Guide to Quality in Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Analytical Validation
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Biosensors And Biosensor Kinetics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Green Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Petroleum Produrt Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Sample Preparation
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Spectroscopy
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook on Radiation Probing,Gauging, Imaging and Analysis. Volume II: Applications and Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hệ thống quản lý chất lượng -Các yêu cầu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Environmental Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Modern Liquid Chromatography
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Laboatory Quality Assurance System
mở phần này của thư viện và xem nội dung Laboratory Quality/Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung Laboratory Quality Management System
mở phần này của thư viện và xem nội dung Materials Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods
mở phần này của thư viện và xem nội dung Microbiological Applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modern Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modern Food Microbiology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Molecularly Imprinted Materials
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nondestructive Activation Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nuclear Engineering Handbook
mở phần này của thư viện và xem nội dung Pharmaceutical Drug Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Practical Materials Characterization
mở phần này của thư viện và xem nội dung Principles and Applications of Fluorescence Spectroscopy
mở phần này của thư viện và xem nội dung Principles of Thermal Analysis and Calorimertry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quality Assurance and Quality Controlin the Analytical Chemical Laboratory
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quality Assurance in Analytical Chemistry: Training and Teaching
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sample Preparation in Chromatography
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sample Preparation Techniquesin Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Statistical Methods in Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Statistics and Chemometricsfor Analytical Chemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Theory of XRF
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thermoelactrics and its energy harvesting – Materials, preparation and characterization in thermoelectrics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thẩm định phương pháp trong phân tích Hóa học & Vi sinh vật
mở phần này của thư viện và xem nội dung Understanding and Implementing ISO/IEC 17025
mở phần này của thư viện và xem nội dung UV-VIS and Photoluminescence Spectroscopy for Nanomaterials Characterization
mở phần này của thư viện và xem nội dung UV-VIS Spectroscopy and Its Applications
mở phần này của thư viện và xem nội dung Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

 

Dịch vụ trực tuyến