TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ Cơ khí năm 2017
08/06/2019

Mô tả: bao gồm tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ Cơ khí (tiếng Anh).
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 38 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 0283.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

open this section of the library and view contents Advanced Engineering Mathmatics
open this section of the library and view contents Advanced Reactor Licensing: Experience with Digital I&C Technology in Evolutionary Plants
open this section of the library and view contents Advance in The Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure (Volume 2)
open this section of the library and view contents Aircraft Structures for engineering students
open this section of the library and view contents Automotive Electrical Handbook
open this section of the library and view contents Biaxial/ Multiaxial Fatigue and Fracture
open this section of the library and view contents Carbon Alloys
open this section of the library and view contents Centre and Periphery
open this section of the library and view contents A Comparison of the Programming Languages C and PASCAL
open this section of the library and view contents Design of Experiments for Engineers and Scientists
open this section of the library and view contents Dictionary of CARBOHYDRATES with CD-ROM
open this section of the library and view contents Engineering Materials 1
open this section of the library and view contents Engineering Mechanics
open this section of the library and view contents Engineering Mechanics 1
open this section of the library and view contents Engineering Vibrations
open this section of the library and view contents Estimator’s Piping Man-Hour Manual
open this section of the library and view contents Fundamentals of Total Quality Management
open this section of the library and view contents Handbook of Maintenance Managementand Engineering
open this section of the library and view contents The Industrial Electronics Handbook
open this section of the library and view contents International Series in Operations Research & Management Science
open this section of the library and view contents Introduction to Modern Sleep Technology
open this section of the library and view contents Introduction to Naval Architecture
open this section of the library and view contents Major Process Equipment Maintenance and Repair
open this section of the library and view contents Marine Structural Design
open this section of the library and view contents Mechanical Assemblies
open this section of the library and view contents Mechanical Desktop 5
open this section of the library and view contents Mechanical Engineer’s Handbook
open this section of the library and view contents Mechanics of Microelectromechanical Systems
open this section of the library and view contents Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions
open this section of the library and view contents Modeling of Thermo-Electro-Mechanical Manufacturing Processes
open this section of the library and view contents Numerical Methods for Engineers and Scientists
open this section of the library and view contents Reservoir Engineering Handbook
open this section of the library and view contents Shinkansen
open this section of the library and view contents Ship Construction
open this section of the library and view contents Ship Stability for Masters and Mates
open this section of the library and view contents Solutions Manual for An Introduction to The Finite Element Method
open this section of the library and view contents Spine Technology Handbook
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến