TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán – Phần 2
02/07/2020

Mô tả: Tài liệu tham khảo Khoa Kế toán – Kiểm toán – Phần 2
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 90 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN) để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 0283.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

For English:

Description: References Faculty of Accounting and Auditing (2019) – Part 2
Author: many authors. Language: Vietnamese. Quantity: 90 documents.
Instructions: Readers access from the local network, click on the icon below to access.
Support: email: thuvien@iuh.edu.vn.

Giảng viên hướng dẫn:

– Quách Minh Ngọc

Tên đề tài:

1. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nam Kỳ
2. Hoàn thiện Kế toán bán hàng và công nợ phải thu tại công ty TNHH SX TM VLXD SỸ MẠNH
3. Hoàn thiện Kế toán phải thu khách hàng và phải trả người bán tại công ty TNHH Quốc Tế UNISTAR
4. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu tại công ty Cổ phần Giải Pháp Tinh Hoa

– Lê Thị Mỹ Nguyệt

Tên đề tài:

1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Doanh thu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Thương mại Vật liệu xây dựng Phương Anh
2. Hoàn thiện kế toán doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán Quốc tế tại Công ty TNHH dịch vụ Bất Động Sản Đông Nam
3. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
4. Hoàn Thiện công tác tổ chức doanh thu,chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần sinh học Quốc tế Nani
5. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Cty CP Bưu Chính Á Âu

– Hà Hoàng Nhân

Tên đề tài:

1. Thực trạng và phân tích kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KĨ THUẬT Á CHÂU
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG (THANH THANG FURNITURE)
3. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY TNHH XD TM ĐẠI NAM T.H
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&H VINA

– Nguyễn Kim Nhất

Tên đề tài:

1. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD tại chi nhánh Công ty TNHH Mạng lưới tiếp vận Việt Nam
2. Hoàn thiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nội thất A.Q.L
3. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại Công ty TNHH SX TM và DV Song Ân
4. Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP BĐS VIP REALTY
5. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Richcom

– Nguyễn Quốc Nhất

Tên đề tài:
1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du lịch Bách Tùng
2. Hoàn thiện quy trình kế toán mua hàng và thanh toán người bán tại công ty TNHH Cùng Mua
3. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Iglobal
4. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Hàng Tồn Kho tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
5. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong BCTC kiểm toán tại công ty AGS
6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính

– Lê Hoàng Phương

Tên đề tài:

1. Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đất Hòa An
2. Hoàn Thiện Kế Toán Về Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Kỹ Thuật M.T Và Công Ty Cổ Phần An Bảo
3. Hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận chuyển thương mại Biển Xanh

– Phạm Trường Quân

Tên đề tài:

1. Đề xuất giải pháp nâng cao ứng dụng ERP tại công ty cổ phần Đường Nước Trong Tây Ninh
2. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP TM quảng cáo Phú Tiến Phát
3. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Châu Duy Phát
4. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Châu Duy Phát
5. Đề tài hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại công ty TNHH Linh Yến Ngọc
6. Công Tác Hoàn Thiện Kế Toán Hàng Hóa Tại CN Tổng Công Ty Tm Sài Gòn TNHH MTV
Satra – Trung Tâm Điều Hành Cửa Hàng Tiện Lợi Satrafoods

– Lê Thủy Ngọc Sang

Tên đề tài:

1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Đại Hưng
2. Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Khải Đặng và Công ty cổ phần Xây dựng Thép Hải Thanh
3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH SX TM DV Sanh Ở Sài Gòn
4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại Minh Nhật
5. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng Hà Thảo Nguyên

– Nguyễn Thành Tài

Tên đề tài:

1. Thực Trạng Tổ Chức Công Tác Kế Toán Vật Tư, Thành Phẩm Gia Công Xuất Khẩu Tại Công Ty TNHH Giày Gia Định
2. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Mua Bán Hàng Hoá Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học An Nhiên
3. Thực Trạng Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty TNHH Huish Outdoors Việt Nam
4. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phương Mai
5. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Giá Vốn Hàng Bán Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Nhơn Tín

– Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tên đề tài:

 1. Nghiên Cứu Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên
 2. Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Phúc Lộc Hưng

– Đỗ Thị Thu Thảo

Tên đề tài:

 1. Thực Trạng Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Nhân Việt
 2. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Việt Nam

– Lăng Thị Minh Thảo

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH XD TMDV Sơn Hùng
 2. Kế Toán Phải Thu Khách Hàng Và Trích Lập Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi Tại Công Ty TNHH GAC Việt Nam
 3. Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị Y Tế Nhật Minh
 4. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Công Ty Cổ Phần LOTHAMILK
 5. Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty TNHH Vận Tải Liên Kết Quốc Tế

– Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Công Ty TNHH NOBLAND Việt Nam
 2. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH NOBLAND Việt Nam
 3. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thuế Tndn Và Thuế GTGT Tại Công Ty TNHH Lưới Lọc Hoàng Kim
 4. Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Mua Hàng – Thanh Toán Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thép Hải Thanh

– Nguyễn Thị Phương Thúy

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Chu Trình Doanh Thu Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HANSAE Tây Ninh
 2. Hoàn thiện hệ thồng kiểm soát nội bộ cho chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH đầu tư thương mại XNK Đại Cường
 3. Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Hoa Thanh Xuân

– Tăng Thị Thanh Thủy

Tên đề tài:

 1. Thực Trạng Công Tác Kiểm Toán Khoản Mục Nợ Phải Trả Nhà Cung Cấp Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK
 2. Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Tài Sản Cố Định Trong Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
 3. Thực Trạng Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi
 4. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty TNHH TM – XD Việt Đan
 5. Công Tác Kế Toán Công Nợ Phải Thu Khách Hàng Và Phải Trả Nhà Cung Cấp Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 979

– Nguyễn Thanh Tùng

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Các Khoản Chi Phí Tại Công Ty TNHH XD Và TM Minh Nhật

– Nguyễn Mạnh Tuyển

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Saii Studio
 2. Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vi Phát

– Cao Thị Cẩm Vân

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trang Trí Nội Thất Ngân Trí
 2. Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Theodore Alexander HCM
 3. Hoàn Thiện Kế Hoạch Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Xanh
 4. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Thép KDG Việt Nam
 5. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH DV KHKT & SX GỐM SỨ KIM TRÚC

– Hoàng Đình Vui

Tên đề tài:

 1. Vận Dụng Ghi Nhận Doanh Thu Theo Thông Tư 200 Trong Doanh Nghiệp Việt Nam
 2. Áp Dụng Chuẩn Mực IFRS 15 Vào Doanh Nghiệp Việt Nam
 3. Áp Dụng Giả Định Hoạt Động Liên Tục Khi Lập Báo Cáo Tài Chính: Trường Hợp Việt Nam
 4. Áp Dụng Nguyên Tắc Bản Chất Hơn Hình Thức Của Các Giao Dịch Trong Kế Toán Trường Hợp Việt Nam
 5. Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Về Thuê IFRS 16

– Tăng Thành Minh Xuân

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Kế Toán Các Khoản Phải Thu, Phải Trả Tại Công Ty TNHH Unique
 2. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH DV-TM Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Phú Mỹ
 3. Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thế Giới Phụ Nữ
 4. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Phải Thu Phải Trả Tại Công Ty Cổ Phần KT 216

– Lê Thị Thuận Ý

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Kế Toán Nhập Khẩu Và Tiêu Thụ Hàng Hóa Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Bắc Việt
 2. Hoàn Thiện Quy Trình Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu
 3. Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Long Hoa

– Nguyễn Tài Yên

Tên đề tài:

 1. Hoàn Thiện Kế Toán Hạch Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Đo Đạc Gia Việt
 2. Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH S.O.L
 3. Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Thương Mại Nghĩa Phát
 4. Nghiên cứu sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam
 5. Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty TNHH Phước Duyên
Dịch vụ trực tuyến