TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Giáo trình Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
05/10/2017

Mô tả: gồm các giáo trình Khoa Công nghệ Điện – Điện tử.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 25 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng  mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 191; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Công nghệ vi điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở viễn thông
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình thiết kế mạch in trên máy vi tính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hệ thống viễn thông
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật Robot
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kĩ thuật số
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật xung
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lập trình C
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mạch điện
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mạch điện tử 2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mạng và truyền dữ liệu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đo điện – điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quang điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực hành phân tích mạch AC – DC
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực hành sửa chữa máy tính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thiết kế mạch điện tử Orcad
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thí nghiệm điều khiển tự động
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thí nghiệm linh kiện điện tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thí nghiệm mạch điện tử 1
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thí nghiệm mạch điện tử 2
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thí nghiệm mạng và truyền dữ liệu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Visual Basic
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xử lý Audio – video
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xử lý số tín hiệu
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến