TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Phòng Đa phương tiện
18/05/2017

Các bạn sẽ được thủ thư hướng dẫn tận tình như  hướng dẫn tìm tài liệu trong Thư viện số hoặc trên các địa chỉ Website đáng tin cậy, khai thác tài liệu nghe nhìn. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn giúp các bạn đánh giá thông tin đã tìm, download tài liệu và đóng gói thông tin.


NỘI QUY PHÒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 1. QUY ĐỊNH CHUNG:
 • Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến Thứ 6: 06h30 – 21h00.

Chủ nhật: 07h00 – 21h00. Ngày Lễ nghỉ.

 • Chức năng: Tra cứu, tìm kiếm tài liệu trên Thư viện Số, mạng Internet, học ngoại ngữ và sử dụng các dịch vụ liên quan tại Phòng Đa phương tiện.
 • Đối tượng phục vụ: bạn đọc Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM.
 • Cước phí sử dụng: miễn phí. Thời gian mỗi lượt sử dụng: 02-03 giờ.
 • Hướng dẫn sử dụng: sinh viên nhận số máy, ghi phiếu sử dụng dịch vụ, không gây mất trật tự. Luôn luôn có ý thức bảo quản tài sản, thiết bị của thư viện và nhà trường.

NGHIÊM CẤM HÀNH VI SAU ĐÂY LỢI DỤNG INTENET NHẰM MỤC ĐÍCH:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Dịch vụ trực tuyến