TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Mượn liên Thư viện
18/05/2017

Dịch vụ mượn liên thư viện phục vụ sinh viên, những giảng viên và những cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Để sử dụng dịch vụ này bạn đọc có thể truy cập và tra cứu cơ sở dữ liệu/ tài liệu của những thư viện sau

* Đối với tài liệu giấy, bạn đọc gửi yêu cầu cho thủ thư Phòng Nghiệp vụ hoặc Quầy Tham khảo: ghi đầy đủ tên sách, tác giả, ký hiệu kho và ký hiệu môn loại cuốn sách cần mượn;

* Đối với tài liệu điện tử bạn đọc tra cứu từ các cơ sở dữ liệu của các thư viện, bạn gửi thông tin tài liệu, kèm thông tin cá nhân về địa chỉ thuvien@iuh.edu.vn. Thông tin hợp lệ sẽ được thư viện phản hồi đến bạn trong 12h-24h (trừ ngày nghỉ, lễ).

* Chi phí phát sinh tài chính về tiền thế chân tài liệu, quá trình vận chuyển tài liệu… bạn đọc sẽ thanh toán 100% theo yêu cầu của thư viện bạn. Nếu có nhu cầu photocopy bạn đọc thanh toán 500đ/1 tờ 2 mặt. Thời gian nhận tài liệu từ 2 ngày đến 1 tuần.

Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Cập nhật: 05/2018

Dịch vụ trực tuyến