TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lưu hành tài liệu
19/05/2017

Kho sách được phân loại và sắp xếp theo khung phân loại DEWEY của Mỹ rất khoa học, dễ tìm theo chủ đề, môn loại của sách, hoặc tra cứu trên máy theo những thông tin cần tìm của sách như: tên sách; tên tác giả; môn loại hoặc năm xuất bản v.v… tất cả các máy tra cứu đều có bản hướng dẫn cụ thể dễ hiểu.

  •  Sách mượn đọc tại chỗ: Mỗi lần mượn tối đa 02 cuốn sách và không được mang sách ra khỏi Thư viện. Sách mượn tại quầy nào thì trả tại quầy đó. Báo, tạp chí, đồ án, luận văn, luận án, các loại đĩa CD chỉ được đọc tại Thư viện.
  • Sách mượn về nhà: Mỗi lần được mượn tối đa 04 cuốn sách tham khảo tại kho 1, 2, 3 và 04 cuốn giáo trình tại kho 4. Khi mượn sách về nhà, sinh viên đóng tiền thế chân theo giá trị của cuốn sách và được hoàn trả khi trả lại sách. Thời gian mượn tối đa 15 ngày đối với sách kho 1, 2, 3 và 90 ngày đối với sách kho 4. Nếu bạn đọc mượn sách quá hạn, Thư viện sẽ áp dụng Điều 52 Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 về Vi phạm các quy định bảo vệ tài liệu trong thư viện trong trường hợp này.

Các bước mượn/trả tài liệu:

  • Tra cứu tài liệu: bấm vào đây
  • Gửi giỏ xách đúng nơi quy định (không để tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị trong giỏ xách);
  • Trình thẻ sinh viên khi vào kho sách (không được mượn thẻ người khác để mượn sách);
  • Chọn sách trong kho theo môn loại (số phân loại) được ghi trên mỗi đầu kệ sách;
  • Mang tài liệu đến quầy phục vụ để làm thủ tục mượn;
  • Hoàn trả tài liệu tại quầy phục vụ khi sử dụng xong.

→ Dành cho bạn đọc: Ý nghĩa các số phân loại DDC tại các kho sách giúp bạn tìm kiếm, tra cứu tốt hơn.

Tải về và Xem

Cập nhật: 05/2018

Dịch vụ trực tuyến