TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Dịch vụ tham khảo
19/05/2017

Nhằm hỗ trợ bạn đọc có nhu cầu tìm kiếm thông tin chuyên sâu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chuyên đề. Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cung cấp dịch vụ tham khảo cho bạn đọc với các tiêu chí như sau:

  • Cung cấp thông tin, tài liệu cho giảng viên, sinh viên học tập và nghiên cứu dưới dạng thư mục, tóm tắt hay toàn văn
  • Hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc xác định đúng nguồn thông tin phù hợp với yêu cầu tìm kiếm thông tin.
  • Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin tham khảo phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau từ tin tức thời sự, kinh tế, xã hội đến thông tin về kỹ thuật và các thông tin chuyên ngành…
  • Tập huấn độc giả cách tra cứu tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn lực khác nhau và biết cách đánh giá chọn lọc thông tin.
  • Hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC); tìm kiếm tài liệu giấy có trong Thư viện; tìm kiếm tài liệu điện tử trong các cơ sở dữ liệu của Thư viện;
  • Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn đọc, hoặc qua điện thoại hay thư điện tử.

Đây là dịch vụ đáng tin cậy, Thư viện sẽ trả lời các yêu cầu cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Khi yêu cầu tin, bạn đọc ghi đầy đủ thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, MSSV/MSGV, lớp/đơn vị) và gửi về địa chỉ: Tổ dịch vụ tham thảo (nhà A) – Thư viện trường ĐHCN TP.HCM; Email: thuvien@iuh.edu.vn.  ĐT: 083.8940390 – 131, 191

Hân hạnh phục vụ bạn đọc!

Dịch vụ trực tuyến