TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

– Đội ngũ nhân sự

  • Giám đốc: ThS. Lê Đức Chí.
  • Phó giám đốc: Mai Thị Tâm.

– Thư viện cơ sở 1 (TP.HCM): 30 người.

Trình độ:

  • Thạc sĩ: 04
  • Đại học: 15
  • Cao đẳng: 03
  • Trình độ khác: 08.

Chuyên ngành:

  • Thư viện – Thông tin học: 04
  • Ngoại ngữ: 03
  • Công nghệ thông tin: 04
  • Khác: 17

– Thư viện Phân hiệu Quảng Ngãi: 04 người;
– Thư viện cơ sở Thanh Hóa: 06 người.

Cập nhật: 12/2018

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin - Thư viện
Dịch vụ trực tuyến