TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ nhân sự

  • Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy.
  • Phó giám đốc: ThS. Lê Đức Chí, Trịnh Cẩm Vân.

Thư viện CS 1 TP. HCM: 32 người; Phân hiệu Quảng Ngãi: 04 người; Thư viện cơ sở Thanh Hóa: 10 người, trong đó:

– Thạc sĩ: 06

– Đại học: 26

– Cao đẳng: 02

– Trung cấp: 04

– Khác: 08

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin - Thư viện
Dịch vụ trực tuyến