TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

– Đội ngũ nhân sự

  • Giám đốc: ThS. Lê Đức Chí.
  • Phó giám đốc: Mai Thị Tâm.

– Thư viện cơ sở 1 (TP.HCM): 31 người.

Trình độ:

  • Thạc sĩ: 04
  • Đại học: 17
  • Cao đẳng: 03
  • Trình độ khác: 07.

Chuyên ngành:

  • Thư viện – Thông tin học: 04
  • Ngoại ngữ: 03
  • Công nghệ thông tin: 04
  • Khác: 20

– Thư viện Phân hiệu Quảng Ngãi: 02 người;.

Cập nhật: 12/2019

Dịch vụ trực tuyến