TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập số
Bộ sưu tập số

Bộ sưu tập số Greenstone theo chuyên đề (tài liệu toàn văn):  Những bộ sưu tập gồm những tài liệu có giá trị cao, được xây dựng theo những chuyên ngành khoa học và ngôn ngữ Việt – Anh.

Địa chỉ trang chủ Bộ sưu tập: http://192.168.0.32:5000/gsdl (đang cập nhật)

Dịch vụ trực tuyến