TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2010
12/10/2017

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2010.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 51 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Bài học hoàn thiện pháp luật về kiểm toán độc lập ở Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bàn về kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Báo cáo nguồn tạo tiền – sử dụng tiền trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ chế giám sát việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị
mở phần này của thư viện và xem nội dung Các loại hình kiểm toán và sự lựa chọn cho các doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cần bổ sung, sửa đổi quy định về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động tiêu dùng nội bộ sản phẩm, hàng hóa
mở phần này của thư viện và xem nội dung Dự án Luật Kiểm toán độc lập: báo cáo kiểm toán cóa giá trị pháp lý hay không?
mở phần này của thư viện và xem nội dung Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong hợp tác xã nông nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp phát triển bộ máy kiểm toán nội bộ của các tổng công ty hiện nay
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải đáp thắc mắc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hạch toán doanh thu đối với những khoản ứng trước trong các DN ngành xây lắp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hạch toán kế toán thuế thu nhập cá nhân
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc tại công ty bảo hiểm phi nhân thọ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hợp đồng giao dịch mua bán lại chứng khoán và kế toán hợp đồng giao dịch mua bán lại chứng khoán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hợp nhất báo cáo tài chính tại ngày mua
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm toán nội bộ: Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán các giao dịch ngoại tệ kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán công ty chứng khoán: Những vướng mắc trong Thông tư 95/2008/TT-BTC
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán loại trừ nợ nội bộ và số dư phát sinh trong nội bộ tập đoàn khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị ở doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán thực chứng: Hướng đúng phát triển ngành kế toán Việt Nam?
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán đầu tư liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán và thuế đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái
mở phần này của thư viện và xem nội dung Làm rõ một số quy định tại JAS 12 liên quan đến thuế thu nhận hoãn lại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số chỉ tiêu đặc trưng trong phân tích tài chính tại công ty chứng khoán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số điểm cần làm rõ trong hạch toán trái phiếu chuyển đổi của các tổ chức phát hành
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vướng mắc về nội dung Thông tư hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Những khác biệt giữa các quy định hiện hành về phương pháp hạch toán kế toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Những vấn đề cần làm rõ trong Thông tư 244/2009/TT-BTC
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính các công ty niêm yết thông qua quản trị công ty
mở phần này của thư viện và xem nội dung Áp dụng phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng và lợi nhuận trong doanh nghiệp vận tải hàng hóa
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán Việt Nam theo yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phát triển hệ thống thông tin của chuỗi siêu thị trên địa bàn Hà Nội
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán trong công tác quản trị doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các tập đoàn kinh tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thông tin kế toán phục vụ ra quyết định trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tái cơ cấu tài chính nội dung quan trọng và yêu cầu cấp thiết để tái cơ cấu nền kinh tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tính hữu ích của các quy tắc xây dựng BCTC
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng hiệu quả các mô hình đánh giá kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong việc đánh giá sản phẩm dở dang ờ các doanh nghiệp xây lắp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng phương pháp của nguyên lý kế toán phương pháp tài khoản để tìm hiểu về lập báo cáo tài chính hợp nhất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng VAS 17 vào hạch toán kế toán khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vấn đề định giá hàng hóa ở doanh nghiệp kinh doanh quần áo thời trang
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xác định chi phí và tính giá thành theo công việc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xác định giá thâu tóm và sáp nhập ngân hàng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến