TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2009
12/10/2017

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2009.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 39 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Bao thanh toán và phương pháp hạch toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp tăng cường công tác quản lý hành nghề kế toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải đáp thắc mắc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế mới ban hành
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hỏi – đáp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hệ thống kiểm soát nội bộ – chìa khóa vàng của quản trị doanh nghiệp hiệu quả
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận trong các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điểm khác biệt khi xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định hiện hành
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua một số vụ kiểm tra sau thông quan
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán các khoản chiết khấu thương mại, hàng hóa khuyến mại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính sau khi mua
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị chi phí và giá thành tại doanh nghiệp giống cây trồng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị phân tích kết cấu chi phí và vấn đề đầu tư trong sản xuất nông nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo quy trình
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lợi thế thương mại – những vấn đầ cần làm rõ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số bất cập của hệ thống pháp luật về kiểm toán độc lập
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán: Nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của nghề kiểm toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện khủng hoảng tài chính
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nâng cao hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Áp dụng hệ thống tính chi phí dựa theo hoạt động (ABC) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mở phần này của thư viện và xem nội dung Áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp xác định chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích lợi nhuận của DN trong điều kiện có lạm phát
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản lý nợ phải thu trong quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản trị công ty và sự minh bạch thông tin tài chính của công ty niêm yết
mở phần này của thư viện và xem nội dung Qũy tín dụng nhân dân: Cần xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam , nhận diện và giải pháp giảm thiểu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ở các tập đoàn kinh tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thử nghiệm mô hình sổ kế toán hộ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các doanh nghiệp hiện nay
mở phần này của thư viện và xem nội dung Đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, phương pháp vốn chủ sở hữu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chuẩn mực kế toán số 10 trong hạch toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu ủy thác
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chu trình PDCA trong thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá trách nhiệm quản trị doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vấn đề nhận diện, phân loại chi phí sản xuất phục vụ việc ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp thương mại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xác định chi phí hợp lý theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến