TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2008
12/10/2017

Mô tả: gồm các bài nghiên cứu trong Tạp chí Kế toán năm 2008.
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 20 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cao su của Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải đáp thắc mắc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hiểu và vận dụng chuẩn mực kế toán số 29-Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hạn chế trong vận dụng các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Điểm khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập – Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán ngân hàng thương mại không thể hòa trộn với kế toán doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán quản trị trong doanh nghiệp khách sạn của Hoa Kỳ và Pháp: Kinh nghiệm và bài học đối với Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định trong các doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Một số vận dụng kế toán quản trị trong quản lý trang trại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nguyên tắc tính chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp kế toán trái phiếu chuyển đổi
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp tính toán và lập báo cáo bộ phận
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân loại thông tin kế toán quản trị
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích từ góc độ kế toán và thuế đối với công cụ phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sự cần thiết vận dụng các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sự thống nhất giữa quyết định kế toán số 15 và quyết định kế toán số 48 là cần thiết
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chuẩn mực kế toán số 29 vào điều chỉnh số liệu kế toán sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến