TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Bài giảng các môn học (tham khảo)
18/07/2020

Mô tả: Bài giảng các môn học (tham khảo) như Toán học, Vật lý, Hóa học…
Tác giả: nhiều tác giả các trường ĐH – CĐ. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 30 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Chính sách công
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công nghệ khai thác dầu khí
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công nghệ sinh học môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở di truyền học phân tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở kỹ thuật y sinh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở vật lý chất rắn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Dung dịch khoan và xi măng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hướng dẫn thực tập khoan và khai thác
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinh doanh quốc tế
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinh tế học quốc tế = International Economics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinh tế lao động
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kinh tế đầu tư = Investment Economics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lý thuyết xác suất và thống kê
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mô hình hóa môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Môi trường và con người
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nguyên liệu dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích hệ thống môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích và thiết kế giải thuật
mở phần này của thư viện và xem nội dung Pháp luật đại cương
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phép tính vi – tích phân hàm một biến
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản trị học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sản xuất sạch hơn = Cleaner Production
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thạch học đá trầm tích
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thiết kế nhà máy
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thiết kế thí nghiệm xử lý số liệu môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tĩnh điện học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tín hiệu số – Xử lý dữ liệu

Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Dịch vụ trực tuyến